چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
  تاریخ های مهم درباره کنگره  

*مقالات پذیرفته شده ارسالی تا تاریخ 16تیرماه را از اینجا دریافت نمائید.نتیجه بقیه مقالات متعاقباً اعلام می گردد.

پیام رییس کنگره :

بی تردید یکی از ازکان مهم برای پیشرفت علم، گردهمایی دانشمندان علوم و برقراری روابط علمی می باشد.در این راستا به یاری خداوند رحمان، چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران از تاریخ 93/7/22 لغایت 93/7/25توسط گروه زنان و مامائی دانشگاه علوم پزشکی...
مشاهده پیام

تاریخ های مهم :

آغاز دریافت خلاصه مقاله: 15 بهمن 92
تاریخ نهایی ارسال خلاصه مقاله:31 تیرماه 93
ثبت نام اولیه: 15 بهمن ماه لغایت  1 شهریور93
اعلام نتایج پذیرش مقالات :  20 مرداد 93

روز شمار کنگره:

امتیازات بازآموزی :

متخصصین زنان و زایمان

 کنگره 14 امتیاز:
دوره های مدون بازآموزی 9 امتیاز:

جمع 23 امتیاز

The 14th Imternational Congress of Obstetrics & Gynecology Tehran, Iran - 2014

طراحی سیستم: محمدسینا رضایی